ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว และหากไม่พบรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน

ภายในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2563 ในเวลาทำการ หรือโทร 085-1755305

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Kroobannok Education News