วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุดเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย จากนายอุดม อินทร์เลิศ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Kroobannok Education News