วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ.2563 คุณครูวรัญญา ศิริอุดม ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้เป็นตัวแทนในการเข้า “อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยา” ประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 เพื่อฝึกอบรมให้ครูประจําชั้นเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง 1 โรงเรียน 1 นักจิตวิทยา โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Kroobannok Education News