โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รณรงค์ เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก

โดยการ ออก นโยบาย กฏระเบียบ เขตลอดบุหรี่ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกัน ไม่ให้นักเรียนติดสารเสพติดที่มาจากบุหรี่

Kroobannok Education News