วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 งานแนะแนวโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร่วมกับวิทยากรในโครงการกระตุ้นการสร้างเป้าหมายในอนาตคของนักเรียนได้จัดกิจกรรม“น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง”เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ค้นหาเป้าหมายการมีชีวิต ศักยภาพ ทักษะ และพรสวรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ออกมาเป็นตัวตนที่แท้จริง ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News