ผลงานทางวิชาการ

ตรวจผลการเรียน

ภาพกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

774755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
80
323
1568
771375
5154
9640
774755

Your IP: 3.95.63.218
Server Time: 2019-04-20 06:22:16

เพลงมาร์ชโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ชื่อโรงเรียน                                
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
แปลว่า    โรงเรียนแม่ของหลานองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจัดตั้งโรงเรียน                 
     18  กุมภาพันธ์   2536

วันสถาปนาโรงเรียน                    
    4   เมษายน   2538

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน                          
    พระครูรัตนกาสุมาภิรักษ์  (แฉล้ม    อาจิณโณ)

สถานที่ตั้ง     เลขที่ 59  หมู่ 2  ตำบลคลองพระอุดม  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี   12140

ที่ดิน            เดิมมีที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ได้รับบริจาคที่ดิน   จาก นายลพชัย  - นางปทุมมาศ   แก่นรัตนะ

                 จำนวน 12 ไร่ 3 งาน  74   ตารางวา รวมที่ดิน  19  ไร่  2  งาน  44  ตารางวา


อาคาร

ฝ่ายมัธยม                                   อาคารเรียน  213 ล  (ปรับปรุง 29) /36     1   หลัง      โรงฝึกงาน  ฝง.102/27         1  หลัง

                                                บ้านพักครู  205 / 26                           2   หลัง     บ้านพักภารโรง  แบบ / 32   1   หลัง

                                                ส้วม                                                3   หลัง    อาคารโรงอาหาร                 1  หลัง

                                                อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 18 ห้อง 1  หลัง

                                                อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 4  ห้องเรียน    2   หลัง             บ้านพักครู /27                   1  หลัง

ฝ่ายประถม                                
อาคารเรียนแบบ  ป 1 ข     3   หลัง 
            โรงฝึกงาน                         1   หลัง

                                                ส้วม  แบบ  601/26         1   หลัง             ส้วมแบบองค์การ                1   หลัง

                                                โรงอาหาร                      1   หลัง     

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

  1. นายพิชญ์        สุขเจริญ        อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.     2536 – 2542
  2. นายพิชยนันท์  สารพานิช       อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.     2542 – 2543
  3. นายองค์อาจ    ตรีชั้น            อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.     2543 – 2544
  4. นายสัมฤทธิ์     ไทยโพธิ์ศรี      อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.     2544 – 2545
  5. นายชัยชนะ      ใจแก้ว          ผู้อำนวยการ     พ.ศ.     2545 – 2554
  6. นายฐิติพันธ์      มณีณัฐนันท์    ผู้อำนวยการ     พ.ศ.     2554 – 2555
  7. นายไพฑูรย์      จารุสาร         ผู้อำนวยการ     พ.ศ.     2555 - 2556
  8. นายเจริญ         บัวลี             ผู้อำนวยการ    พ.ศ.     2556 - ปัจจุบัน


เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

Wnmogo 

 

 

              DOWNLOAD LOGO WNM

 

 

 

 


กรอบหน้านาง   
                        โรงเรียนเจ้าแห่งนางในรัชการที่ 9

สีประจำโรงเรียน                         สีขาบ  (สีของชาติไทย   ได้จากธงไตรรงค์รวมกัน คือ แดง ขาว น้ำเงิน จึงมีทั้งชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีศิริมงคลยิ่งนัก)

อักษรย่อ                                    วนม.

                                                ว          ย่อมาจาก           วรราชา

                                                น          ย่อมาจาก           ทินัดดามาตุ

                                                ม          ย่อมาจาก           มาตุ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน          

      พระพุทธรูปปางลีลา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                   

      ปาริชาติ ( Erythrina  sp.)

ปรัชญา                                    

     ปัญญาย   ปริสุฌุชติ   หมายถึง    คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

คำขวัญ                                     

     รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

พระดำรัส ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.  2538  ความว่า

     “ นักเรียนทั้งหลายไม่ควรที่จะลดละความเพียรพยายามที่จะขวนขวาย ศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ให้แตกฉาน และกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อว่าจะได้เป็นผู้เพียบพูนด้วยวิชาความรู้ คุณธรรม และสติปัญญา ”