ภาพกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

629571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
273
206
479
626825
6480
8415
629571

Your IP: 54.166.146.211
Server Time: 2018-03-19 18:28:00

p12561


ตัวอย่างและแบบฟอร์มกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละเดือน


วาระการประชุม 15 มีนาคม 2561


ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


ตัวอย่างและแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 และสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2560


ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโครงการกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา 2561


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สมุดบันทึกความดี             SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ประกาศ เรื่องสรรหาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนคู่มือสำหรับประชาชน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง:ศึกษาธิการ

1)การรับนักเรียน

2)การขอย้ายเข้าเรียน
3)การขอย้ายออกนักเรียน
4)การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5)การขอลาออก
6)การขอเทียบโอนผลการเรียน
7)การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8)การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่


OPEN HOUSE

open house wnm. 180223 0053งานแนะแนว จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยเชิญสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการแนะนำการศึกษาต่อในสายอาชีพและระดับมหาลัย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61

ค่ายลูกเสือ ม.1

28276287 396390017438769 3841758649353725569 n resizeกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวรราชาฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61

พี่น้องพร้อมหน้า

fb img 1519426727825 resizeกิจกรรมพี่น้องพร้อมหน้า อำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่่องจากสำเร็จการศึกษา โดยให้นักเรียนรุ่่นน้องได้แสดงความรัก ความสามัคคี และร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 180223 0035 resizeกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคาร 3 และนำมาพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61

ภาคสนาม

27752384 393071857770585 2587740143930062872 n resizeนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61

นิเทศการจัดการศึกษา

28279149 398134777264293 9119661985845887970 nคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จาก สพม.4 ร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61

อบรมธรรมะ ชั้น ม.1

28577505 399898933754544 1203781567724480060 n resizeงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมอบรมธรรมะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61