ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
แปลว่า    “โรงเรียนแม่ของหลานองค์แรกของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ประเสริฐเป็น  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ”
ประกาศจัดตั้งโรงเรียน       8 กุมภาพันธ์ 2536
วันสถาปนาโรงเรียน           4 เมษายน2538พระดำรัส ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประทานให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ความว่า

“ นักเรียนทั้งหลายไม่ควรที่จะลดละความเพียรพยายามที่จะขวนขวาย ศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ให้แตกฉาน และกว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อว่าจะได้เป็นผู้เพียบพูน

ด้วยวิชาความรู้ คุณธรรม และสติปัญญา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กรอบหน้านาง แสดงถึงโรงเรียนเจ้าแห่งนางในรัชการที่ 9”

  

อักษรย่อ                       วนม

                                      ว        ย่อมาจาก        วรราชา

                                      น        ย่อมาจาก        ทินัดดามาตุ

                                      ม        ย่อมาจาก        มาตุ

สถานที่ตั้ง                     เลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม  อำเภอลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี12140

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน               พระครูรัตนกาสุมาภิรักษ์  (แฉล้ม    อาจิณโณ)

ที่ดิน                           เดิมมีที่ดิน 6 ไร่ 2งาน 70   ตารางวา

ได้รับบริจาคที่ดิน   จาก  นายลพชัย  - นางปทุมมาศ   แก่นรัตนะจำนวน 12 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา รวมที่ดิน19  ไร่  2 งาน44  ตารางวา

สีประจำโรงเรียน              สีขาบ  (สีของชาติไทย   ได้จากธงไตรรงค์รวมกัน คือ แดง ขาว น้ำเงิน จึงมีทั้งชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีศิริมงคลยิ่งนัก)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธรูปปางลีลา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ปาริชาติ ( Erythrina  sp.)

ปรัชญา                        ปัญญาย   ปริสุฌุชติ   หมายถึง    คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

Kroobannok Education News