ในนามคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุว...

(ประกาศ) ด่วนที่สุด !!ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนัช่วยทำแบบสำรวจความพร้...

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 กลุ่มคนรักปทุมธานี นำโดยพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ...

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2563...

แบบฟอร์ม SAR62...

แบบฟอร์ม ID PLAN ปีการศึกษา 2563...

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2562...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปลูกฝังการมีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัด กิจกรรมทอดผ...

โรงเรียนขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้...

           วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทิ...

 วันที่ 24 มกราคม  2563 คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนวรราชา...

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรร...

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 งานแนะแนวโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร่วมกับวิ...

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวรราชาทิ...

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุว...

วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่...

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวรราช...

วีดีโอกีฬาภายใน 2562   ...

แบบประเมินการออกแบบการเรียนรู้...

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลการใช้หลักสูตร...

ดาวโหลดเอกสาร...

วิสัยทัศน์โรงเรียน ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม...

การอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตัวแท...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง...

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดกิจกรรมวันต่่อต้านยาเสพติด เนื่อง...

ดาวโหลดเอกสารเยี่ยมบ้าน...

ดาวโหลด id-plan...

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รณรงค์ เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก โดย...

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

Kroobannok Education News