ชี้แจงการปฏิบัติงานในกรณีมีการเรียนการสอนออนไลน์ หากนักเรียนหรือผู้ปกครองพบปัญหาจากการเรียนออนไลน์ สามารถติดต่อโดยตรงกับครูที่ปรึกษาของนักเรียน ทางโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ใส่ใจและห่วงใยนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนทุกคนมั่นใจได้ว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
       ด้วยรักเเละห่วงใย   :   คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
 

Kroobannok Education News