เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทางโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเดินทางมามอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ปฏิบัติดังนี้

Kroobannok Education News