วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับนางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และนางเพชราภรณ์ อยู่นาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ให้การต้อนรับและรายงานความพร้อม ความก้าวหน้าให้การดำเนินนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News