วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนิน การรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”  ปีการศึกษา 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ อีกทั้งการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Kroobannok Education News