ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563

Kroobannok Education News