วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัด การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563” เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และหารือถึงมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนผู้ใช้บริการ ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News