วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนิน การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563” ซึ่งดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คือการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News