โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา มีความพร้อมในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนจัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นประจำ เพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน รับสติ๊กเกอร์ ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียน “ไทยชนะ” จัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างพร้อมติดตั้งฉากกั้น กำหนดจุดยืนและนั่งเพื่อเว้นระยะห่างภายในโรงอาหาร เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างทั่วถึงทุกอาคารเรียน โดยโรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนเป็นหลัก

Kroobannok Education News