วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับคณะทำงานจากสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม เพื่อ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งด้านสถานที่ วิชาการ และมาตรการด้านสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Kroobannok Education News