วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้พบครูที่ปรึกษาของนักเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการดำเนินงานภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News