เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน  วันที่ 13 กรกฎาคม ทางโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัดพิธีถวายพระพรและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์

Kroobannok Education News