วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ  โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News