วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนคลองเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมแสดงความยินดีกับนายไทสมุทร โคตรอ่อน ที่เข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ในการนี้นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News