วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News