วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมเสนอแนวทาง นโยบายการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการสาคร ไปด้วย ท่านรองผู้อำนวยการเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ และคณะครูที่ปรึกษางานคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมรับฟังและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News