วันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ.2563 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมทั้งคณะครู ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี” และในการนี้ นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562” โดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา

Kroobannok Education News