วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัด การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

 

Kroobannok Education News