ขอแสดงความยินดีกับทีมเอแม็ท (A-Math)โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันรายการ MaxPloys Crossword Game A-Math Kumkom and Sudoku
Ed-Sport Challenge 2020 ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
🥇รางวัลชนะเลิศ
นายเมธาสิทธิ์ ตั้งจิตวิชานนะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นายรังสรรค์ วีรวงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ดูแลเเละควบคุมการฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐวุฒิ มาทา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อำนวยการเเข่งขันโดย ท่านผู้อำนวยการ สาคร ไปด้วย และท่านรองผู้อำนวยการเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ

Kroobannok Education News