วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ร่วมต้อนรับนางสาธนี พงศ์โรจนภัทร นายจักรรินทร์  แสงพล และนายโยธิน  สุดาจันทร์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากล่าวต้อนรับ และคณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News