วันที่ 6 ธันวาค พ.ศ. 2563 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News