วันที่ 19 ธันวคม พ.ศ. 2563 นายณัฐพงษ์ แก้วประพันธ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้าความดี ครั้งที่ 1 เรื่องการดูแลสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น หลักการรับประทานอาหาร โภชนาการ รวมไปถึงการอ่านฉลากสินค้าต่างๆ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

Kroobannok Education News