วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกอุดม อินทร์เลิศ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาลตำบลคลองพระอุดม พร้อมอุปกรณ์เข้าดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในปัจจุบัน

Kroobannok Education News