วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  นายสาคร  ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วม การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ video conference” ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลเพื่อติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ และการร่วมพิธีการจัดงานวันครูออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Kroobannok Education News