วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ SESAO 4 Online Supervision System จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในประเด็นการนิเทศ เรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และเรื่องการจัด การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News