ในระหว่างการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้ นายโยธิน สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งคณะครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนที่ขาดการติดต่อในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง การเรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียม

Kroobannok Education News