รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 11-15 มกราคม 2564  และ สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 18-22 มกราคม 2564 

 

Kroobannok Education News