วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านนายกอุดม อินทร์เลิศ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาล ตำบลคลองพระอุดม พร้อมอุปกรณ์เข้าดำเนินการ “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นี้

Kroobannok Education News