ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. .....

สามารถเข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้ที่นี่
หรือ
https://forms.gle/jga2UprRZXmZrMHw5

Kroobannok Education News