วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" คุณครูสุกัญญา มกรตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ ห้องประชุมปาริชาต อาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News