วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 นายโยธิน สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะครูที่ปรึกษานักเรียน ครูปกครอง และครูแนะแนว ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนที่ขาดการติดต่อในช่วงการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการศึกษาทางไกล เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา และให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนอย่างเท่าเทียม

Kroobannok Education News