วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกันยายน รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เพื่อชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำชับให้คณะครูติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดในระหว่างการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Kroobannok Education News