วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้นายโยธิน สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/6-3/8 , ม.4/1-4/6 และ ม.5/1-5/4 เข้าดูเเลอำนวยความสะดวก และประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เเละเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News