นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นผู้เเทนในการรับมอบโล่เกียรติคุณผู้สร้างคุณงาม ความดีในวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมอบให้แด่ นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นางสาวกมลทิพย์ ณรงค์กิจ และนางสาวสุพิชฌาย์ ศรีทา ครูผู้สอน โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News