วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยนางเพียรเพ็ญ  อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จ.พระนครศรีอยุธยา

Kroobannok Education News