วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 นายจักรรินทร์ แสงพล รองผู้อำนวยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงสายสมร บุญยม นางสาวเมทินี ท่าจีน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) ของนักเรียนชั้นม.6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนรถฉีดพ่นน้ำและน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Kroobannok Education News