วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้มอบหมายให้นายวิเชียร สีเสือ นางสาวเมทินี ท่าจีน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายประถมศึกษาพร้อมคุณครูฝ่ายประถมศึกษา เข้าอำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโครงการ “VACC 2 School” เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Kroobannok Education News