วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสุขุมาลย์ อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News