วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) โดยมีครูและบุคลากรเข้าตรวจจำนวน 121 คน ไม่พบเชื้อ 121 คน และนักเรียนที่เรียนรูปแบบ On site ได้รับการตรวจคัดกรองทุกคน ไม่พบเชื้อทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Kroobannok Education News