วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง และนางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News