วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสาคร  ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู กองลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน และบริเวณวัดทองสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

Kroobannok Education News