วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะครูฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นวันแรก ซึ่งทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น การผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News